Quản lý người giới thiệu


Tổng người giới thiệu: 324 Referral Tổng tiền giới thiệu: + 3,240,000 đ Tổng tiền hoa hồng: 1,771 đ Tổng các thu nhập: 3,241,771 đ

ID TRUSTshop Ngày Đăng Ký Tổng thu nhập Được Hưởng Hoa Hồng Nhận Được
3880 Phạm văn lễ Phạm văn le 07-07-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
3847 Đối Tác 26-06-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
3185 Lê Thị Cẩm Tiên 22-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2791 Trần Thiện Phát 05-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2789 Trần Hoàng Bảo Duy 05-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2786 Trần Huỳnh Phúc 05-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2785 Hồ Đức Vinh 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2784 Đỗ Chí 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2783 Nguyễn Văn Thuyết 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2782 Đặng Linh 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2781 Nguyễn Hương 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2780 Trần Kha 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2778 Nguyễn Hiếu 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2777 Hoàng Sơn 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2776 Nguyễn Tấn Khanh 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2775 Vũ Minh 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2772 Nguyễn Hoàng Vũ 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2769 Phạm Còn 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2768 Võ Tuyền 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2766 Lê Quốc Hùng 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2765 Tiến Lê 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2764 Trương Hoàng Dương 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2763 Nguyễn Tính 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2762 Văn Huy 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2761 Bùi Nguyễn 04-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2759 Trần Văn Trung 03-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2757 Võ Công Mới 03-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2756 Văn Thanh 03-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2755 Châu Hồng 03-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2753 Trần Nguyên Vũ 03-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2752 Nguyễn Tuấn 03-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2751 Nguyễn Trọng Bách 03-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2748 Lê Hùng 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2747 Nguyễn Trung Khánh 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2746 Võ Lập Đức 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2745 Phạm Thanh Tuấn 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2744 Nguyễn Trọng Bảo 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2743 Nguyễn Văn Cảnh 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2742 Đoàn Anh 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2741 Nguyễn Ngân 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2737 Nguyễn Đăng Khoa 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2736 Phan Văn 02-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2722 Lê Nguyễn Như Trúc 01-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2712 Võ Hà Thiện Vi 01-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2707 Phùng Thảo 01-01-2015 + 0 đ 5% + 0 đ
2704 Đỗ Nhất Tiên 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2703 Nguyễn Lương Hùng 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2701 Nguyễn Hiền 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2700 Nguyễn Thị Quỳnh 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2699 Nguyễn Văn Huy 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2698 Phan Bá Tuyên 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2697 Huỳnh Văn Trung 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2695 Lê Bá Minh Hoàng 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2694 Nguyễn Thành Tây 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2689 Nguyễn Giang 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2688 Nguyễn Luyện 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2687 Phạm Đức Thuận 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2686 Nguyễn Quang Phương 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2684 Đoàn Minh 31-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2682 Hoàng Ly 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2681 Nguyễn Trọng Nghĩa 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2680 Phan Thị Lệ Quyên 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2679 Hoàng Ngọc Tâm 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2678 Lê Nho Sang 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2677 Teo Văn Mui 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2674 Nguyễn Quang Tuấn 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2672 Tran Lien 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2671 Nam Chu Giang 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2669 Nguyễn Trúc 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2668 Nguyễn Tuấn 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2667 Võ Tấn Tài 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2666 Bùi Nguyên Hiển 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2665 Trần Thanh 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2664 Phạm Thanh Nam 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2662 Nguyễn Anh 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2661 Nguyễn Tuấn Hải 30-12-2014 + 0 đ 5% + 200,000 đ
2660 Trần Phú Quí 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2658 Lang Hương 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2656 Trương Hiếu 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2653 Nguyễn Anh 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2652 Võ Minh Khánh 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2651 Phạm Quý Phái 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2650 Phạm Quý Phái 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2649 Lý Mỹ Hoàng 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2648 Ngô Hữu Hùng 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2646 Nguyễn Lê Thành 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2645 Mr Hưng 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2644 Nguyễn Ngọt 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2642 Thái Thanh Nhan 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2641 Huỳnh Nhựt Phát 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2640 Phạm Văn Khương 30-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2638 Đối Tác 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2637 Võ Quang 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2636 Nguyễn Phước Thắng 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2634 Nguyễn Thành Kha 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2632 Nguyễn Duy Anh 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2630 Phạm Thị Mai Hương 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2626 Phạm Phúc 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2625 Nguyễn Thiện 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2624 Nguyễn Quang Huy 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2623 Huỳnh Duy 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2622 Nguyễn Văn Tư 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2621 Ngô Đức Cường 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2620 Văn Phong 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2619 Huỳnh Thị Thu Ngân 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2618 Đặng Thinh 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2617 Đỗ Đình Hùng 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2615 Phạm Trần Trung 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2611 Nguyễn Trung 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2610 Vũ T Thảo 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2609 Võ Anh Khoa 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2608 Trịnh Hạnh 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2607 Phạm Ngọc 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2606 Nguyễn Thanh 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2605 Trần Anh Trung 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2603 Tạ Thiện Huân 29-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2601 DH DT 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2600 Mai Hoàng 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2599 Vũ Sơn 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2598 Nguyễn Hùng 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2597 Phạm Minh Đông 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2596 Nguyễn Đức Thịnh 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2595 Nguyễn Cao Trường Sơn 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2594 Đặng Tuấn Anh 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2593 Võ Anh Triều 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2592 Bùi Thanh Nhàn 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2591 Đỗ Đức Tiến 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2590 Đỗ Đức Tiến 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2589 Nguyễn Hải 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2588 Huỳnh Hiếu Quốc 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2585 Nguyễn Đức Thịnh 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2584 Cao Tiến Bình 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2583 Cao Tiến Bình 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2582 Tạ Chung 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2579 Võ Vũ Lê Huy 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2578 Dương Hoàng 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2577 Phan Xuân Vượng 28-12-2014 + 0 đ 5% + 200,000 đ
2576 Nguyễn Văn Dần 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2575 Hoàng Đình Tiệp 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2574 Lê Đức Thành 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2573 Nguyễn Trung 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2570 Nguyễn Minh Khôi 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2569 Nguyễn Minh Khôi 28-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2568 Nguyễn Thanh Đào 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2567 Nguyễn Thị Huệ 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2566 Nhat Khang 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2565 Trần Anh Trung 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2564 Nguyễn Văn Dũng 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2562 Chu Văn Nghị 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2560 Lê Thanh Út 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2559 Phạm Thái Hưng 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2558 Nguyễn Diệp 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2557 Trần Viểt Tuấn 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2554 Lê Đức Cần 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2553 Vũ Kiển 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2551 Đào Quang Huy 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2550 Võ Hào 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2549 Lê Văn Nam 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2548 Nguyễn Anh 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2545 Huỳnh Minh Tân 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2544 Nguyễn Huỳnh Châu 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2543 Trương Phương 27-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2542 Nguyễn Phong 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2541 Đỗ Văn Khánh 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2540 Nguyễn Như 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2539 Nguyễn Thị Thanh Diễm 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2538 Kim Thế Hien Hien 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2535 Nguyễn Thiền 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2534 Phan Linh 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2533 Đặng Tịnh 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2532 Hồ Sơn 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2531 Vũ Thị Thêu 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2529 Trần Cường 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2528 Nguyễn Trường 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2526 Nguyễn Văn Ngọc 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2525 Nguyễn Trường Anh Phụng 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2524 Huỳnh Anh Vũ 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2523 Huỳnh Tuấn 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2522 Phạm Tú 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2521 Trương Hậu 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2519 Lưu Tuấn Anh 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2518 Bùi Anh 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2517 Nguyễn Anh Ngọc 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2516 Lê Duy Tân Tân 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2515 Bùi Trinh 26-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2514 Vũ Khởi 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2513 Nguyễn Ngọc Phương 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2510 Nguyễn Văn Tuấn 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2508 Mai Quang Diệp 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2507 Vũ Quốc Hợp 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2506 Lê Thanh Thùy 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2505 Nguyễn Anh Khoa 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2504 Ngọc Tú 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2503 Lê Như Thảo 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2502 Trần Thị Tú Uyên 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2501 Lê Vũ Linh 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2500 Nguyễn Bá Cường 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2499 Trần Công 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2498 Lương Tuyết 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2497 Nguyễn Dương 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2496 Nguyễn Văn Xim 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2494 Nguyễn Chiến 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2489 Nguyễn Văn Dẻo 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2488 Lê Đình Thắng 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2485 Nguyễn Đức Tiến 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2483 Nguyễn Tuấn Linh 25-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2482 Lê Hà Linh 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2481 Lê Minh Khánh 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2480 Hoàng Thanh Hải 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2479 Vương Nguyễn Anh Tài 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2478 Võ Văn Dãnh 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2477 Nguyễn Thanh Xuân 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2475 Ngô Quang Anh 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2474 Võ Lê Vinh 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2473 Ngô Văn Lượng 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2472 Dương Hoàng An 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2471 Trương Phúc Thiện 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2470 Nguyễn Bá Việt 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2469 Huỳnh Thanh Sang Sang 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2468 Huỳnh Cảnh 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2467 Lê Văn Hàn 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2466 Đoan Trang 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2464 Lê Dưng 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2463 Trần Đức Duy 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2461 Nguyễn Duy Hưng 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2459 Nguyễn Tiến Thành Thành 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2458 Cao Đức Quý 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2454 Phạm Hoài 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2453 Hoàng Dung 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2451 Võ Phạm Nha 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2450 Võ Minh Hiếu 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2449 Lê Nội 24-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2447 Văn Thức 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2445 Dominh Tuan 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2444 Vi Van Tan 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2442 Phạm Thanh Lam 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2441 Phan Vinh 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2438 Trần Đình Dần 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2434 Lê Quang Long 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2432 Vã Văn Tạo 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2431 Cù Tín 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2429 Nguyễn Quốc Vũ 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2428 Nguyễn Xuân Vĩnh 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2426 Bùi Khanh 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2423 Lê Văn Dương 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2421 Nguyễn Vũ Nguyên 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2420 Lê Bá Đạt 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2419 Nguyễn Ngọc Anh 23-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2418 Nguyễn Duy Vinh 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2417 Nguyễn Đặng Hoàng Duy 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2416 Nguyễn Trọng Thức 22-12-2014 + 0 đ 5% + 200,000 đ
2415 Nguyễn Ngọc Sơn 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2413 Ngô Minh 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2412 Lê Hân 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2410 Lương Xuân Thuận 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2409 Ngô Quang Anh 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2408 Nguyễn Thông 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2407 Phạm Minh Tú 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2404 Nguyễn Bích Thuận 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2403 Phạm Thị Hương Lan 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2402 Nguyễn Thu Thảo 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2401 Trần Minh Khang 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2400 Phan Ngoan 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2399 Hoàng Quốc Sinh 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2398 Hoàng Hải 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2396 Lê Văn Hậu 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2395 Hà Thủy 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2393 Điểu Hoàng Phúc 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2392 Lê Công Tâm 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2391 Nguyễn Văn Quyết 22-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2390 Trần Thanh Nhàn 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2389 Ngô Thuận 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2388 Vũ Viết Công 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2387 Ngô Thuận 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2386 Nguyễn Hoàng Minh 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2385 Nguyễn Thị Trang Trang 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2383 Trần Thanh Trung 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2382 Nguyễn Ngọc 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2381 Nguyễn Long 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2379 Nguyễn An 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2378 Hồ Công Hợp 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2377 Lê Tuấn 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2375 Lê Nguyên 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2373 Phạm Khánh 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2372 Nguyễn Thị Ngọc Mai 21-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2371 Trần Minh Huy 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2370 Đặng Đình Hà 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2369 Hồ Minh Long 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2366 Hoàng Ngọc Anh 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2365 Nguyễn Trọng Hữu Hữu 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2364 Lê Tiến 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2363 Nguyễn Phương 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2362 Lê Hoàng Anh 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2361 Dương Hoàng Kha 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2360 Võ Tú Duyên 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2359 Trần Nhi 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2358 Đỗ Huy Vượng 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2357 Nguyễn Hữu Nhật 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2356 Đỗ Huy Vượng 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2355 Nguyễn Nam 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2347 Lê Minh Quốc 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2334 Pho Mỹ Hiếu 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2332 Nguyễn Phú Thịnh 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2331 Trần Hiệp 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2330 Nguyễn Thanh Tùng 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2328 Lê Bá Dũng 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2327 Nguyễn Phương Thùy 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2326 Phan Cường 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2325 Thái Trần Thiện Tuấn 20-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2324 Ngô Đức 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2323 Huỳnh Quốc Bảo 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2322 Trương Minh Thăng 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2321 Trương Thảo 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2320 Phan Kha 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2319 Hoàng Anh 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2318 Đào Cử 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2317 Le Minh 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2316 Nguyễn Như 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2315 Phan Thành Công 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2314 Nguyễn Phương 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
2309 Trương Việt 19-12-2014 + 0 đ 5% + 0 đ
21 Đối Tác 02-02-2013 + 529,200 đ 5% + 262,826,460 đ
20 Đối Tác 30-01-2013 + 529,200 đ 5% + 262,826,460 đ
18 Đối Tác 23-01-2013 + 529,200 đ 5% + 262,826,460 đ